Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.
- - Arystoteles Onassis

Coś poszło nie tak. Powrót do strony głównej.