Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę je­dynie zmieniać samego siebie.
- Aldous Huxley

Oferta pracy - Junior Office Manager

Junior Office Manager

Opis stanowiska

Miejsce pracy Wrocław - ulica Oksywska 2A

Stała praca - od 98 do 160 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności)

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

a) przygotowanie dokumentów delegacji;
b) sporządzenie umów pracowniczych;
c) ewidencja czasu pracy;
d) naliczanie płac pracownikom;
e) monitoringu i wyjaśniania przyczyn zaległości w zakresie płatności;
h) archiwizacji dokumentów i organizacji ich obiegu;
i) organizowania podróży służbowych (rezerwacja hoteli, biletów lotniczych, kolejowych);
j) prowadzenia korespondencji (dystrybucja poczty wewnętrznej i zewnętrznej);
k) przyjmowania gości w siedzibie Pracodawcy.

 

Wymagania podstawowe:

    Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel);
    Dokładność, odpowiedzialność i sumienność;
    Cierpliwość
    Zdolności organizacyjne (planowanie i nadzór realizacji założonego planu)
    Dyspozycyjności minimum 24h w tygodniu.
    Bardzo wysoka kultura osobista
 

Dodatkowym atutem będą:

    Doświadczenie w pracy w księgowości;
    Umiejętności komunikacyjne;
    Umiejętności prowadzenia rozmów przez telefon (poprawnej dykcji, jasnego formułowania myśli, nawiązywania kontaktów)
    Znajomości zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (CIT/VAT)
    Wykształcenie wyższe, mile widziane: finanse/rachunkowość;

Oferujemy:

    Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, doświadczenia i efektów pracy;
 Pełne przeszkolenie;
    Stałe zatrudnienie;
    Własne stanowisko pracy w osobnym pokoju (2 osoby w pokoju);
    Możliwość zdobycia doświadczenia;
    Umowę o pracę lub zlecenie z pełnym odprowadzaniem składek ZUS;
    Jasne i otwarte zasady rozwoju oraz awansu;

 
Proces rekrutacji
Rekrutacja na stanowisko rozpoczyna się od analizy nadesłanych CV. Jej wyniki są podstawą do wyłoniona w procesie selekcji osoby, która zaproszona zostanie na rozmowę kwalifikacyjną. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o załączenie swojego CV do formularza rekrutacyjnego.

Prosimy o dopisanie klauzuli, bez której Państwa aplikacja nie będzie uwzględniona: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Aplikacja na stanowisko - Junior Office Manager

  • Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) NeoCraft sp. z o.o., ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

    Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

    Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

    [więcej]
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)