Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi.
- - Lee Iacocca

Charakterystyka konsumenckiej bazy danych B2C

Charakterystyka konsumenckiej bazy danych B2C

Aktualna wielkość bazy danych konsumenckiej B2C wynosi 700 000 rekordów.

Profil respondentów bazy B2C

Podstawowy rekord konsumenckiej bazy danych B2C składa się z następujących pól:

 • Imię;

 • Nazwisko;

 • Telefon kontaktowy;

 • Data urodzenia;

 • Wiek;

 • Płeć;

 • Adres e-mail kontaktowy;

 • Nazwa miejscowości zamieszkania;

 • Kod pocztowy miejscowości zamieszkania;

 • Ulica miejsca zamieszkania;

 • Numer domu miejsca zamieszkania;

 • Województwo miejsca zamieszkania;

 • Powiat miejsca zamieszkania;

 

Rozszerzone rekordy zawierają następujące dodatkowe pola:

 • Wykształcenie respondenta;

 • Stanowisko (pozycję zawodową) respondenta;

 • Ilość dzieci;

 • Miesięczne dochody;

 • Informację, w jakiej sieci respondent posiada telefon komórkowy;

 • Samochód osobowy – informację czy respondent go posiada;

 • Nadwyżki finansowe – informację czy respondent je posiada;

 

Bazę konsumencką B2C można wykorzystać za pomocą następujących głównych form komunikacji marketingowej:

 • e-mail marketing

 • telemarketing

 • direct mailing

 • sms marketing

 

Każdego dnia prowadzone są procesy aktualizacyjne bazy danych B2C. Odbywają się one w następujący sposób:

 • Adresy pocztowe są aktualizowane poprzez zwroty pocztowe.

 • Aktualizacja rekordów telefonicznych odbywa się poprzez działania zewnętrznych call center oraz statusowania HLR;

 • Aktualizacja wszystkich rekordów (w tym adresów e-mail) odbywa się poprzez działania prowadzone w sieci Internet.


Zapytaj o ofertę

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.