Charakterystyka konsumenckiej bazy danych B2C

Aktualna wielkość bazy danych konsumenckiej B2C wynosi 700 000 rekordów.

Profil respondentów bazy B2C

Podstawowy rekord konsumenckiej bazy danych B2C składa się z następujących pól:

 • Imię;

 • Nazwisko;

 • Telefon kontaktowy;

 • Data urodzenia;

 • Wiek;

 • Płeć;

 • Adres e-mail kontaktowy;

 • Nazwa miejscowości zamieszkania;

 • Kod pocztowy miejscowości zamieszkania;

 • Ulica miejsca zamieszkania;

 • Numer domu miejsca zamieszkania;

 • Województwo miejsca zamieszkania;

 • Powiat miejsca zamieszkania;

 

Rozszerzone rekordy zawierają następujące dodatkowe pola:

 • Wykształcenie respondenta;

 • Stanowisko (pozycję zawodową) respondenta;

 • Ilość dzieci;

 • Miesięczne dochody;

 • Informację, w jakiej sieci respondent posiada telefon komórkowy;

 • Samochód osobowy – informację czy respondent go posiada;

 • Nadwyżki finansowe – informację czy respondent je posiada;

 

Bazę konsumencką B2C można wykorzystać za pomocą następujących głównych form komunikacji marketingowej:

 • e-mail marketing

 • telemarketing

 • direct mailing

 • sms marketing

 

Każdego dnia prowadzone są procesy aktualizacyjne bazy danych B2C. Odbywają się one w następujący sposób:

 • Adresy pocztowe są aktualizowane poprzez zwroty pocztowe.

 • Aktualizacja rekordów telefonicznych odbywa się poprzez działania zewnętrznych call center oraz statusowania HLR;

 • Aktualizacja wszystkich rekordów (w tym adresów e-mail) odbywa się poprzez działania prowadzone w sieci Internet.

 

#bazab2c 

 

Dzięki naszym leadom dotrzesz do każdej grupy docelowej

Precyzyjne targetowanie to nasza specjalność. Ponad 4 000 000 aktualnych rekordów czeka na ciebie.

Skontaktuj się z nami

  Przewiń do góry