Czym jest Growth Hacking?

 


Co to jest growth hacking?

Growth hacking oznacza w tłumaczeniu na język polski hakowanie wzrostu. Jak dotąd nie funkcjonuje uniwersalna definicja tego terminu. Dlatego wyjaśniając znaczenie growth hacking warto wyjaśnić na czym się ta strategia opiera. Hakowanie wzrostu opiera się na koncentrowaniu działań prowadzonych w ramach marketingu na niestandardowym podejściu do działania. Celem growth hacking jest przede wszystkim pozyskanie jak największej liczby nowych klientów przy minimalizowaniu ponoszonych kosztów. Niestandardowe techniki marketingowe zapewniają nowym firmom szybki rozwój.

Każda decyzja mieszcząca się w zakresie strategii marketingowej koncentruje się na wykorzystywaniu najbardziej wartościowych możliwości. Cechą wyróżniającą hakowanie wzrostu jest duża elastyczność. W tym celu konieczne jest zrozumienie zachowań potencjalnych klientów, angażowanie się w kontakty z nimi i nieustanne dopasowywanie oferty do potrzeb potencjalnych klientów.

 

Narodziny hakowania wzrostu

Growth hacking narodził się stosunkowo niedawno. Przyjmuje się, że początkiem hakowania wzrostu było zamieszczenie na blogu tego terminu przez Seana Ellisa ok. 2010 r. W poście Ellis zdefiniował pojęcie hakera wzrostu. Z kolei Andrew Chen zdefiniował hakowanie wzrostu. W krótkim czasie zaczęło pojawiać się coraz więcej publikacji poświęconych growth hacking. W 2013 r. odbyła się konferencja „Growth Hacker Conference”, w której udział wzięli przedstawiciele największych serwisów internetowych na świecie. A dwa lata później założono stronę growthhackers.com.

 

Co odróżnia growth hacking od tradycyjnego marketingu?

Mimo, iż pojęcie growth hacking jest stosunkowo nowe, to sama idea posiada zdecydowanie dłuższą genezę. Można założyć, że powstało wraz z pojawieniem się samego marketingu. Tradycyjny marketing zakłada wykorzystanie takich taktyk jak media społecznościowe, e-mail marketing czy SEO, hakerzy wzrostu koncentrują się na ogólnym rozwoju przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, iż hakowanie wzrostu to nie jakaś konkretna metoda marketingowa, ale sposób myślenia i działania.

 

Ścieżka hakowania wzrostu

Osoby odpowiedzialne za hakowanie wzrostu koncentrują się na 5 obszarach, które wskazał Dave McClure. Tworzą one lejek, który nazywany jest pirackimi metrykami. Jest on ciekawą alternatywą dla typowego lejka sprzedaży. Etapy pirackich metryk obejmują:

  • akwizycję,

  • aktywację,

  • retencję użytkowników,

  • zysk,

  • polecenia,

Należy podkreślić, iż poszczególne etapy pirackich metryk mogą być optymalizowane pod kątem własnych potrzeb.

Akwizycja

Znajduje się na szczycie pirackich metryk. Obejmuje działania, których celem jest pozyskanie nowych użytkowników. Na akwizycję składają się takie działania jak np. pozycjonowanie, public relations, social media marketing.

Aktywacja

Ma miejsce wtedy, kiedy dany użytkownik zostaje przekonany w jakiś sposób do usługi, produktu lub marki i zaczyna wchodzić w nią w jakieś interakcje, jak np. komentowanie postów, polubienie strony.

Retencja użytkowników

Podejmowane są działania polegające na przekonaniu do powrotu użytkowników, którzy po zaznajomieniu się z firmą lub jej ofertą, rezygnują z dalszych relacji.

Zysk

Obejmuje czynności, których celem jest zwiększenie osiąganych przez firmę zysków poprzez przekonanie potencjalnego klienta do skorzystania z usług poprzez wykorzystanie pewnych mechanizmów, jak np. zniżki, rozbudowana gwarancja.

Polecenia

Ostatni etap lejka. Użytkownik skorzystał z oferty firmy. Zadowolony ze współpracy poleca firmę innym użytkownikom.

 

Zalety jakie przynosi hakowanie wzrostu

Hakowanie wzrostu przynosi firmom wiele korzyści. Podstawową zaletą hakowania wzrostu jest optymalizacja rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa mogą odnotować znaczny przyrost potencjalnych klientów oraz budowanie relacji z odbiorcami. Kolejną zaletą hakowania wzrostu jest budowanie marki i wizerunku firmy. Nie bez znaczenia pozostaje maksymalizacja wzrostu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych na marketing.

 

Firmy odnoszące sukcesy dzięki hakowaniu wzrostu

Hakowanie wzrostu cieszy się dużą popularnością. Wymienić można wiele firm, które z powodzeniem wykorzystują growth hacking i odnoszą dzięki niemu sukcesy. Wymienić wśród nich można między innymi Dropbox, Airbnb oraz Gmaila.

 

Jakie istnieją metody hakowania wzrostu?

Współcześnie istnieje wiele metod hakowania wzrostu. Wymienić wśród nich można między innymi marketing techniczny, viral marketing oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

 

Marketing techniczny

Zrozumienie przez osoby odpowiedzialne za marketing technicznych aspektów wzrostu jest podstawową i decydującą o sukcesie działań umiejętnością hakera wzrostu. Powinien on nieustannie rozwijać i optymalizować kanały wzrostu, wśród których wymienić można przede wszystkim strony internetowe oraz płatne reklamy w wyszukiwarkach. W tym celu niezbędne jest posiadanie wiedzy w zakresie reklamy i marketingu, optymalizowanie współczynnika konwersji i API, a także programowania, projektowania i reklamy. Jest to niezbędne do maksymalizacji prowadzonych działań i osiągania wzrostu.

 

Marketing wirusowy

Obejmuje strategie marketingowe, których celem jest zachęcenie użytkowników do dzielenia się usługami lub produktami z innymi. Przykładem działań podejmowanych w ramach marketingu wirusowego jest przesyłanie innym użytkownikom kodów polecających. Skorzystanie z kodu polecającego może np. generować zniżki.

 

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Niezbędnikiem w pracy hakera wzrostu są dane. Umożliwiają one podejmowanie trafnych i świadomych decyzji, które skutkują osiągnięciem zamierzonych celów. Dane mogą obejmować różnorakie formy. Wskazać wśród nich można m.in. średnie, przychody, a także liczbę użytkowników.

 

Kluczowe wskaźniki efektywności

Kluczowe wskaźniki efektywności nazywane są również KPI. Obejmują one różnego typu wskaźniki, które postrzegać należy jako mierniki osiągnięcia zakładanych celów. Do najlepszych wskaźników efektywności związanych z hakowaniem wzrostu zaliczyć należy ruch, współczynnik konwersji oraz współczynnik wirusowy.

Dzięki naszym leadom dotrzesz do każdej grupy docelowej

Precyzyjne targetowanie to nasza specjalność. Ponad 4 000 000 aktualnych rekordów czeka na ciebie.

Skontaktuj się z nami

    Przewiń do góry