Generowanie leadów – krótki poradnik

 


Czym są leady i jakie są ich rodzaje?

Leady to dane kontaktowe do osoby, która potencjalnie może być zainteresowana ofertą firmy, czyli jej produktami lub świadczonymi przez nią usługami wraz z różnorakimi informacjami na temat jej osoby. Oczywiście leady stanowią zróżnicowaną grupę, dlatego można je podzielić przede wszystkim na leady:

  • zimne

  • ciepłe

  • gorące

Leady zimne to grupa danych kontaktowych potencjalnych klientów, którzy weszli w jakąś interakcję z firmą, ale ostatecznie nie są zainteresowani świadczonymi przez nią usługami lub produktami. Natomiast leady ciepłe to dane kontaktowe do potencjalnych klientów, którzy przejawiają jakieś zainteresowanie ofertą firmy, ale nie są jeszcze gotowi na zakup. Z kolei leady gorące to dane kontaktowe do osób, które wyrażają potencjalne zainteresowanie ofertą firmy i są w stanie dokonać zakupu w rozsądnym przedziale czasu.

 

Generowanie leadów a grupa docelowa

Generowanie leadów ułatwia określenie grupy docelowej. Przez pojęcie grupy docelowej należy rozumieć pewną grupę użytkowników sieci internetowej, do których skierowana jest kampania marketingowa i która może być zainteresowana produktami lub usługami świadczonymi przez firmę. Grupa docelowa określana jest poprzez wyznaczenie danych geograficznych, behawioralnych, psychograficznych, a także demograficznych.

 

Persona a grupa docelowa

Persona, czyli klient idealny, to opis kilku modelowych klientów firmy wybranych z grupy docelowej, do której przedsiębiorstwo chce dotrzeć z ofertą firmy. Klient idealny posiada dość konkretny opis, zawierający imię oraz wiek, a także cechy charakteru, informacje na temat statusu zawodowego, a także wiele innych szczegółów na jego temat, dzięki którym marketerzy będą mogli ulepszyć komunikację marketingową.

 

Na co postawić w generowaniu leadów?

Generowanie leadów wymaga od marketerów odpowiedniego przygotowania oraz wdrożenia konkretnych działań. Konieczny jest również wybór odpowiednich narzędzi komunikacji, aby móc dotrzeć z przekazem do grupy docelowej. Wśród tych narzędzi wymienić można przede wszystkim stronę internetową, social media, retargeting, e-mail marketing, SMS marketing, a nawet cold calling.

 

Strona internetowa

Posiadanie strony internetowej typu landing page to podstawa. Oczywiście strona internetowa powinna być atrakcyjna wizualnie i treściowo dla grupy docelowej. Konieczne jest również uwzględnienie CTA na stronie i zadbanie o jej responsywność.

 

Social media

Social media to oprócz strony internetowej niezbędne narzędzie komunikacji z grupą docelową. Z pewnością podstawą jest obecność na Facebooku, a w zależności od prowadzonej działalności i oferty firmy – warto również być na Instagramie, TikToku lub Linkedin.

 

Retargeting

Retargeting z kolei wykorzystuje reklamę displayową. W skrócie i dużym uproszczeniu, opiera się na podążaniu za użytkownikiem, który odwiedził stronę firmową przedsiębiorstwa i wyświetlaniu się w różnych miejscach na stronach partnerskich.

 

E-mail marketing

E-mail marketing opiera się na wykorzystaniu poczty mailowej w komunikacji z grupą docelową. Można go wykorzystać w różnoraki sposób, niezależnie jednak od sposobu wykorzystania, konieczne jest zawarcie w mailu CTA. Jego dużym atutem jest możliwość personalizacji przekazu zawartego w wiadomości e-mail.

 

SMS marketing

SMS marketing wykorzystuje w komunikacji z grupą docelową wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem telefonów komórkowych. Zaletą SMS marketingu jest możliwość natychmiastowego doręczenia grupie docelowej oraz skuteczność dotarcia z danym przekazem reklamowym.

 

Cold calling

Cold calling to tzw. zimne telefony, czyli połączenia wykonywane do określonej grupy odbiorców, którzy nie oczekiwali na nasz kontakt. Wiele osób obawia się wykonywania zimnych telefonów, błędnie postrzegając je za przeżytek. Tymczasem w rzeczywistości mogą być skuteczne. Wystarczy się do nich odpowiednio przygotować.

 

Popularne błędy w generowaniu leadów, których trzeba unikać

Generowanie leadów nie jest prostym zadaniem i wielu marketerów popełnia szereg błędów, które mają zauważalny wpływ na skuteczność strategii marketingowej oraz kampanii. Wśród najczęściej spotykanych błędów w lead generation wymienić należy przede wszystkim niewłaściwe lub w ogóle brak Call To Action, brak landing page, nieodpowiednie kanały komunikacji z grupą docelową, a także brak analizy osiąganych efektów.

 

Niewłaściwe lub brak CTA

Niewłaściwe lub brak CTA, czyli Call To Action wpływa w istotny sposób na skuteczność kampanii marketingowej i wyniki sprzedaży. Przycisk CTA powinien być umiejscowiony w odpowiednio widocznym miejscu, powinien być spójny wizualnie ze stroną internetową oraz powinien zawierać odpowiednią treść, która nie pozostawia potencjalnym użytkownikom wątpliwości, co do tego, jak mają się zachować.

 

Brak landing page

Kolejnym problelem jest brak landing page. Niektórzy błędnie zakładają, że wystarczy posiadać konto w social mediach, aby kampania przynosiła odpowiednie skutki. Jest to jednak złe założenie, a każda firma powinna zdawać sobie sprawę z tego, że landing page to podstawa.

 

Nieodpowiednie kanały komunikacji

Wybierając nieodpowiednie kanały komunikacji nie osiągniesz wysokich wyników sprzedażowych, bo nie dotrzesz do swojej grupy docelowej.

 

Brak analizy efektów

Wszystkie działania marketingowe wiążą się z koniecznością obserwacji, mierzenia wyników oraz wprowadzania zmian, tak, aby zwiększyć skuteczność strategii marketingowej.

Dzięki naszym leadom dotrzesz do każdej grupy docelowej

Precyzyjne targetowanie to nasza specjalność. Ponad 4 000 000 aktualnych rekordów czeka na ciebie.

Skontaktuj się z nami

    Przewiń do góry