Jak budować i wykorzystywać bazy danych zgodnie z prawem

Pozyskiwanie leadów może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zakupienie już gotowej bazy danych, natomiast drugim, zdecydowanie bardziej skutecznym, samodzielne zebranie leadów poprzez różnego rodzaju kampanie marketingowe. Jednak w każdym z tych obu przypadków najważniejsze jest podejmowanie działania zgodnego z prawem i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i możliwości wykorzystywania baz danych. O czym dokładnie mówią te przepisy? Zapraszamy do lektury.

Ochrona baz danych

Przede wszystkim wszelkie regulacje prawne dotyczące baz danych, zawarte są w dwóch ustawach:
– ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
– ustawie z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych.

Jeżeli chodzi o przepisy prawa autorskiego, to w większości przypadków nie dotyczą one baz marketingowych, ponieważ nie zawierają one elementu oryginalności. W przypadku natomiast ustawy o ochronie baz danych, to prawo do bazy przysługuje z tytułu poniesienia nakładu finansowego na stworzenie, weryfikację lub prezentację baz danych i powstaje niezależnie. Przedmiotem ochrony, o czym informuje ustawa, jest cała baza lub jej ważna część, a o naruszeniu praw decyduje nie tylko element ilościowy, ale również jakościowy.

Wyłączne prawo do decydowania o eksploatacji bazy lub jej części ma producent, a jeżeli bazę miałby wykorzystywać ktoś inny, to musi otrzymać od producenta licencję na korzystanie z niej. Tylko producent ma prawo pobierać danę i wtórnie je wykorzystywać, a do naruszenia prawa dochodzi w momencie, gdy wykaże się skopiowanie zawartości danej bazy. 

Co powinna zawierać licencja na korzystanie z bazy danych?

Ustawa o ochronie baz danych nie zawiera jednak żadnych przepisów dotyczących umów bazodanowych. Te kwestie określają bowiem przepisy Kodeksu Cywilnego, dotyczące zobowiązań oraz ustalenia stron. Przedmiotem umowy licencyjnej jest zezwolenie na korzystanie z bazy danych, a zawierać je można zarówno na czas oznaczony, jak i też nieoznaczony. Bardzo ważną część umowy licencyjnej stanowią zobowiązania licencjodawcy na temat cech, które powinien spełniać udostępniany zbiór. Najważniejsze jest w tym przypadku udostępnianie kompletnych, aktualnych i poprawnych danych.

Kolejne bardzo ważne przepisy znajdują się w ustawie z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Są one szczególnie istotne w przypadku zbierania własnej bazy danych. Według tej ustawy danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ochronie danych osobowych podlegają bowiem tylko osoby fizyczne, nie dotyczy ona natomiast osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

Szczegóły dotyczące zbierania i przetwarzania danych, znaleźć można w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Najważniejsza informacja z tej ustawy dotyczy posiadania zgody podmiotu danych na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych. Zgoda ta nie może być „dogadana”, ale jeżeli chcemy mieć stu procentową pewność, że nasze działania są zgodne z prawem, musimy posiadać ją na piśmie lub w wersji elektronicznej np. w postaci logów potwierdzających zgodę. 

 

Autor: Jakub Mikołajczak

Dzięki naszym leadom dotrzesz do każdej grupy docelowej

Precyzyjne targetowanie to nasza specjalność. Ponad 4 000 000 aktualnych rekordów czeka na ciebie.

Skontaktuj się z nami

    Przewiń do góry