Cały czas szukaj nowych celów. Nawet jeśli jesteś już bogaty, nawet gdy masz ustabilizowaną firmę. Wciąż pytaj, patrz, szukaj, główkuj, co jeszcze innego można zrobić. To znakomicie wpływa na twoją psychikę, ale także zabezpiecza przed nagłą katastrofą.
- Ray Kroc

Formularz Usunięcia Danych Osobowych

Odwołaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zleć usunięcie z bazy danych.


  • Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Neocraft Leads sp. z o.o., ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl.

    Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

    Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

    [więcej]

Formularz Usunięcia Danych Osobowych

Witamy w formularzu, w którym możesz wnieść sprzeciw i usunąć dane osobowe przetwarzane przez Neocraft.
Dane wpisane w formularzu zostaną trwale usunięte z baz danych Neocraft i nie będą dalej przetwarzane. Prosimy o wprowadzenie poprawnych danych, aby proces usunięcia danych przebiegł jak najsprawniej.

Inspektor danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl